Finanssialan asiantuntijapalveluhankinnat

Finanssialan asiantuntijapalveluiden hankkimista tulee edelleen kehittää siten, että hankinnoissa noudatetaan kaikissa vaiheissa samoja menettelytapoja hankintayksiköstä riippumatta. Tarkastuksessa selvitettiin hankintaperiaatteiden noudattamista. Tarkastuksessa selvitettiin myös, miten hankinnat on tehty vuosina 2003-2006, mitä säännöksiä oli noudatettava näitä hankintoja tehtäessä ja onko näitä säännöksiä noudatettu.

Kategoriat