Upphandlingen av experttjänster på finansbranschen

Revisionsverket anser att upphandlingen av experttjänster på finansbranschen alltjämt bör utvecklas så, att vid anskaffningarna i alla skeden av upphandlingen iakttas samma förfaringssätt oberoende av den upphandlande enheten. Vid revisionen utreddes hur principerna för upphandling har iakttagits. Vid revisionen klarlades också, hur upphandlingen har gjorts åren 2003 - 2006, vilka bestämmelser som skulle iakttas när dessa anskaffningar gjordes och huruvida dessa bestämmelser hade iakttagits. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier