Finanssipolitiikan valvonnan arvio julkisen talouden hoidosta 2017

Julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella. Valtiovarainministeriön ennusteet ovat realistisia. Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut Suomen alustavan talousarviosuunnitelman sekä sen taustalla olevan aineiston.

Tiivistelmä arviosta

Tarkastusviraston arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella.

Julkisyhteisöjen rakenteellinen jäämä, josta on poistettu rahoitusaseman suhdanteesta riippuvainen osuus, heikkenee valtiovarainministeriön ennusteeseen perustuvien laskelmien mukaan vuosina 2017 ja 2018. Myöskään julkisyhteisöjen nimellinen rahoitusasema ei saavuta tavoitteen mukaista tasapainoa vaalikaudella johtuen valtiontalouden tavoiteltua hitaammasta vahvistumisesta.

Hallituksen vuoden 2017 lisätalousarviot noudattavat kehyssääntöä.

Vuoden 2018 talousarvioesitykseen sisältyy poikkeama kehyssääntöön Yleisradion rahoituksen osalta, minkä tarkastusvirasto näkee rapauttavan kehysjärjestelmän uskottavuutta. Vaalikauden viimeisen vuoden 2019 ja samalla vaalikauden kokonaiskehyksen noudattamiselle aiheuttaa haasteita maakuntien rahoituksen 18,6 miljardin euron määrärahan sisällyttäminen valtiontalouden kehykseen.

Ennakollisen tarkastelun perusteella Suomi noudattaa EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäisevän ja korjaavan osan sääntöjä vuonna 2017.

Komission myöntämät joustotekijät huomioiden Suomi noudattaa sääntöjä myös vuonna 2018. Valtiovarainministeriön ennusteen perusteella vuonna 2018 rakenteellisen jäämän muutos tulee jäämään noin 0,2 prosenttiyksikköä vaaditusta muutoksesta joustotekijät huomioidenkin.

Alustavan talousarviosuunnitelman pohjalla käytetyt valtiovarainministeriön ennusteet ovat tarkastusviraston arvion mukaan realistisia.

Kevääseen 2017 nähden merkittävä muutos ennustekuvassa on perusteltu suhdannetilanteesta saatujen tuoreimpien tilastotietojen perusteella. Valtiovarainministeriön ennusteet vastaavat muiden ennustelaitosten antamaa ennustekuvaa.

Kategoriat