Hallinto-oikeudet

Hallinto-oikeuksien työtavat ja -menetelmät eroavat toisistaan melko paljon. Toiminnallisen tuloksellisuuden ja käsittelyaikojen hallinto-oikeuskohtaisia eroja selittävät osaltaan niiden erilainen juttu- ja henkilöstörakenne. Tarkastuksessa selvitettiin hallinto-oikeuksien toimintatapoja ja työmenetelmiä. Näin pyrittiin saamaan selville syitä hallinto-oikeuksien erilaiseen toiminnalliseen tuloksellisuuteen ja käsittelyaikojen eroihin.

Kategoriat