Förvaltningsdomstolarna

Förvaltningsdomstolarnas arbetssätt och metoder avvek tämligen mycket från varandra. Skillnaderna i funktionellt resultat och behandlingstider mellan olika förvaltningsdomstolar förklaras till en del av den varierande strukturen för deras ärenden och personal. Med revisionen klarlades förvaltningsdomstolarnas verksamhetssätt och arbetsmetoder. Avsikten var att på detta sätt finna orsakerna till förvaltningsdomstolarnas varierande funktionella resultat och till skillnaderna i behandlingstider. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier