Hallitusohjelman ja kehysmenettelyn välinen suhde

Vaikka valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön välinen koordinaatio kehittyi osin parempaan suuntaan, sitä on edelleen tarpeen vahvistaa. Tarkastuksessa arvioitiin ovatko hallinnon sisäiset yhteensovittamis- ja koordinointimenettelyt riittäviä turvaamaan hallitusohjelman mukaisen määrärahojen kohdentamisen.

Tiivistelmä

Hallitusohjelman ja kehysmenettelyn toimiva yhteensovittaminen on ensiarvoisen tärkeää, jotta finanssipolitiikan pidemmän tähtäimen tavoitteet julkisen talouden kestävyyden sekä talouskasvun edellytysten turvaamisesta saavutetaan ja yhteiskuntapolitiikkaa voidaan harjoittaa kustannustehokkaalla tavalla.

Tässä finanssipolitiikan tarkastuksessa pääkysymys oli, ovatko hallinnon sisäiset yhteensovittamis- ja koordinointimenettelyt riittäviä turvaamaan hallitusohjelman poikkihallinnollisten politiikkatavoitteiden mukaisen määrärahojen kohdentamisen.

Valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön väliseen koordinointiin liittyvänä tarkastuskriteerinä oli se, muodostavatko hallituksen kehyspäätös ja hallituksen strategia-asiakirjakokonaisuuden, josta ilmenee hallituksen strategisten tavoitteiden toteuttamisen yhteys hallituksen kehys- ja talousarviopäätöksiin.

Vaikka hallitusohjelman seurannan kehittämishankkeen (KOKKA) suositusten perusteella valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön välinen koordinaatio kehittyi osin parempaan suuntaan, sitä on edelleen tarpeeen vahvistaa.

 

Kategoriat