Hankerahoitus ohjausvälineenä

Kehittämishankejärjestelmällä ei mitä ilmeisimmin ole saavutettu kaikkia sille asetettuja tavoitteita. Tarkastuksen kohteena oli vuonna 2003 käyttöön otettu järjestelmä sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista. Tarkastuksessa selvitettiin erityisesti sitä, kuinka järjestelmä toimii sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksen työkaluna kuntien suuntaan.

Kategoriat