Projektfinansiering som styrningsmedel

På basis av revisionen kan konstateras att med systemet för utvecklingsprojekt helt uppenbart inte har uppnåtts alla de målsättningar som har uppställts för det. Föremål för revisionen var det system för statsunderstöd för utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården som togs i bruk år 2003. Med revisionen klarlades särskilt hur ifrågavarande system fungerar som verktyg för den av social- och hälsovårdsministeriet utförda styrningen av kommunerna. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier