Ilmastonmuutoksen hillintä

Tarkastuksessa arvioitiin ilmasto- ja energiastrategian valmistelun laatua ja toimeenpanon johdonmukaisuutta, vaikuttavuutta ja kustannustehokkuutta ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Lisäksi tarkastuksessa tehtiin alustavia havaintoja strategian vaikuttavuudesta ja tuloksellisuudesta. Tarkastuksen aineistoina olivat asiantuntijakeskustelun tulokset, asiakirjat ja muu kirjallinen materiaali, talousarvioesitykset, sähköisen kyselyn tulokset sekä haastattelut.

Kategoriat