Stävjande av klimatförändringen

Vid revisionen utvärderades kvaliteten för beredningen av klimat- och energistrategin samt hur konsekvent, verkningsfullt och kostnadseffektivt verkställandet har varit sett ur perspektivet för stävjande av klimatförändringen. Dessutom gjordes vid revisionen preliminära iakttagelser av strategins verkningar och resultat. Material vid revisionen var resultaten av samtal med experter, dokument och annat skriftligt material, budgetförslagen, resultaten av en elektronisk enkät samt intervjuer. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier