Julkisen työnvälityksen asema ja painopisteet

Julkinen työnvälitys on työhallinnon toiminnassa ja myös työministeriön ohjauksessa ollut alisteista muille hallinnonalalle osoitetuille tehtäville. Työministeriön ohjauksessa työhallinnon toiminta ei ole ollut sopusoinnussa valtion yleisen talouspolitiikan linjauksien kanssa. Tarkastuksessa arvioitiin, ovatko julkinen työnvälitys ja työhallinnon toiminta työnvälityksen toimeenpanijana tukeneet työllisyyden hoidon kansantaloudellisia päämääriä.

Kategoriat