Kalatalouden kehittäminen

Tarkastushavaintojen mukaan tukitoimet eivät ole kalatalouden kehittämisessä keskeisiä. Resursseja tulisi suunnata enemmän kotimaisen kalan alkutuotannon edistämiseen, minkä avulla turvataan myös jalostusalan työpaikat. Valtion tulisi edistää ammattikalastajien pääsyä yksityisille vesialueille sekä lisätä kalankasvatuslaitosten sijainninohjausta paremmin kasvatukseen sopiville alueille.

Kategoriat