Kaupunki- ja metropolipolitiikka

Tarkastuksen perusteella kaupunki- ja metropolipolitiikan toimenpiteet ovat olleet tavoitteiden mukaisia, mutta toimenpiteillä on ollut myös sellaisia haitallisia sivuvaikutuksia, jotka ovat olleet osittain päinvastaisia alueiden kehittämisen tavoitteisiin nähden. Nämä sivuvaikutukset saattavat lisätä alueiden ja kaupunkiseutujen kehityseroja sekä heikentää kansalaisten hyvinvointia. Tarkastuksen kohteena olivat kaupunki- ja metropolipolitiikan toimenpiteet, koordinaatio ja ohjaus sekä tavoitteiden saavuttaminen. Pääkaupunkiseudun metropolipolitiikkaa käsiteltiin tarkastuksessa osana alueiden kehittämisen kokonaisuutta.

Kategoriat