Stads- och metropolpolitiken

På basis av revisionen har åtgärderna inom stads- och metropolpolitiken varit samstämmiga med målsättningarna, men åtgärderna har också haft sådana skadliga biverkningar, som delvis har varit motsatta i förhållande till målsättningarna för utvecklingen av regionerna. Dessa biverkningar kan öka på skillnaderna i utveckling mellan regionerna och stadsområdena samt försvara medborgarnas välstånd. Föremål för revisionen var åtgärderna inom stads- och metropolpolitiken, koordineringen och styrningen av den samt hur dess må lsättningar har uppnåtts. Metropolpolitiken i huvudstadsregionen behandlades vid revisionen som en del av den helhet som utvecklingen av regionerna utgör. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier