Kehitysyhteistyön läpileikkaavat tavoitteet

Politiikkatasolla Suomen toiminta kehitysyhteistyön teemojen edistämiseksi ja huomioon ottamiseksi on pääosin ollut asianmukaista ja riittävää. Käytännön kehitystyössä politiikkatavoitteet ovat kuitenkin toteutuneet vain osittain ja teemojen painoarvo on jopa laskenut. Tarkastuksen kohteena olivat valtioneuvoston vuoden 2004 kehityspoliittisen ohjelman läpileikkaavat teemat: naisten oikeuksien edistäminen, ympäristökysymysten huomioon ottaminen ja vammaisten oikeuksien edistäminen.

Kategoriat