Utvecklingssamarbetets tvärgående mål

På basen av revisionen har Finlands åtgärder på policynivå för att främja och beakta tvärgående teman varit huvudsakligen adekvata och tillräckliga. I det praktiska samarbetet har policymålen likväl realiserats endast delvis och temans betydelse har rent av minskat. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier