Kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2023 eduskuntavaaleissa

Valtiontalouden tarkastusvirasto valvoi vuoden 2023 eduskuntavaaleissa ehdokkaan vaalirahoituksen ja vaalikampanjakulujen ilmoitusvelvollisuuden noudattamista laissa säädetyllä tavalla. Kaikki ilmoitusvelvolliset jättivät vaalirahoitusilmoituksen.

Kaikki vuoden 2023 eduskuntavaalien ilmoitusvelvolliset ovat jättäneet lain tarkoittaman vaalirahoitusilmoituksen. Vaalirahoitusilmoitusten oikeellisuudesta vastaa vaalirahoituslain perusteella aina ilmoitusvelvollinen.

Tarkastusvirasto pyysi kaikilta ilmoitusvelvollisilta heidän kampanjatiliotteitaan tai vastaavia vaalirahoitusilmoituksia täydentäviä tietoja, joista se pyrki varmentamaan, että vaalirahoitusilmoituksissa esitetyt tiedot ovat oikein.

Yhteensä 162 (59 %) ilmoitusta on täydennetty tai muokattu ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Ilmoitusten tarkistamisen, ilmoitusvelvollisten toimittamien kampanjatiliotteiden tai vastaavien selvitysten ja heidän tekemien täydennysten jälkeen tarkastusviraston tietoon ei ole tullut seikkoja, joiden perusteella sillä olisi syytä epäillä vastaanottamiensa ilmoitusten oikeellisuutta.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: vtv-K202023vp