Lausunto: Hallituksen esitysluonnos laiksi puoluelain (10/1969) 3 ja 9 e §:n muuttamisesta

Tarkastusvirasto tukee ehdotusta siitä, että yhdistykset voisivat jättää hakemuksen puolueeksi rekisteröitymisestä ja kerätä kannatusilmoituksia myös sähköisesti. Yhdistysten tulisi tällöinkin voida jättää hakemus ja kerätä kannatusilmoituksia myös paperilla.

On kannatettavaa, että yhdistyksille tarjotaan mahdollisuus kerätä kannatusilmoituksia ja jättää hakemus puolueeksi rekisteröitymisestä myös verkkopalvelussa. Jos yhdistykset keräävät kannatusilmoituksia edes osittain sähköisesti vahvaa tunnistautumista käyttämällä, kannatusilmoitusten oikeellisuuden valvonta helpottuu. Tämä puolestaan lisää puolueeksi rekisteröitymisprosessin luotettavuutta.

Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että verkkopalvelun lisäksi yhdistykset voisivat edelleen hakea puolueeksi rekisteröitymistä myös kirjallisesti ja kerätä kannatusilmoituksia paperilla. Tämä on järkevä ratkaisu.

Kannatusilmoitusten keräämiseen käytettävissä olevaa aikaa ehdotetaan lyhennettäväksi. Tällä voi olla arvioitua suurempi vaikutus mahdollisuuteen perustaa uusia puolueita; kannattajakorttien kerääminen julkisella paikalla vaatii yhdistysten edustajilta aikaa, ja se on ollut yhdistysten keskeinen tapa saada kannattajia myös muista kuin yhdistyksen aktiiveista.

Rekisteröitymishakemuksen liitteeksi vaadittavien kannatusilmoitusten määrää ei ole tällä hetkellä tarvetta muuttaa nykyisestä.

Kategoriat