Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuloksellisuusraportointi eduskunnalle

Määrärahat eivät kytkeydy riittävän hyvin toiminnan tuloksellisuuteen. VTV tarkasti vuotta 2006 koskevien tulostavoitteiden asettamista ja niiden saavuttamisesta eduskunnalle annettua raportointia liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla. Tarkastuksessa selvitettiin tavoitteiden asettamista sekä tulosraportoinnin riittävyyttä, oikeellisuutta ja asianmukaisuutta.

Kategoriat