Resultatrapporteringen till riksdagen på kommunikationsministeriets förvaltningsområde

På kommunikationsministeriets förvaltningsområde är inte de av riksdagen åt det beviljade anslagen tillräckligt väl knutna till verksamhetens resultat. Statens revisionsverk har granskat uppställandet av resultatmål för år 2006 och rapporteringen till riksdagen om hur de har uppnåtts på kommunikationsministeriets förvaltningsområde. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier