Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraiset tukijärjestelmät

Tarkastuksessa tuli esille useita epäkohtia, jotka ovat heikentäneet tukien tehokasta kohdentamista. Tarkastuksen perusteella hallinnonalan strategiset valmiudet eivät olleet uudistuneet vastaamaan kansainvälisessä kilpailuympäristössä toimimisen vaatimuksia. Tarkastuksessa selvitettiin harkinnanvaraisen tukemisen perusteiden selkeyttä ja harkinnan käyttöä erityyppisissä tukijärjestelmissä.

Kategoriat