De av prövning beroende stödsystemen på jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

På basis av revisionen har den strategiska beredskapen på förvaltningsområdet inte förnyats så att de motsvarar de krav som ställs av att man agerar i en internationell konkurrensmiljö. Med revisionen utreddes hur klara grunderna för stödet enligt prövning var och hur prövningen tillämpats i olika stödsystem. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier