Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmä

Maa- ja metsätalousministeriön ohjausjärjestelmä ei onnistu kytkemään eduskunnan hallinnonalalle myöntämiä määrärahoja riittävän hyvin ja läpinäkyvästi toiminnan tuloksellisuuteen. Tarkastuksen kohteena oli maa- ja metsätalousministeriön ohjausjärjestelmä.

Kategoriat