Styrningssystemet på jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Jord- och skogsbruksministeriets styrningssystem inte förmår knyta de av riksdagen åt förvaltningsområdet beviljade anslagen tillräckligt väl och transparent till verksamhetens resultat. Föremål för revisionen var styrningssystemet för jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier