Maatalouden kannattavuuden laskenta

Näyttää siltä, että MTT:n kannattavuuslaskenta antaa maatilojen kannattavuudesta vertailutietoja pessimistisemmän kuvan. Tarkastuksessa arvioitiin virallisen maatalouden kannattavuuslaskennan lähtötietojen luotettavuutta ja laskentaoletusten tarkoituksenmukaisuutta. Tavoitteena oli muodostaa käsitys siitä, kuinka hyvin laskenta kuvaa maatilojen todellista kannattavuutta yritystason näkökulmasta tarkasteltuna.

Kategoriat