Beräkning av jordbrukets lönsamhet

På basis av revisionen förefaller det som att MTT:s lönsamhetsberäkning ger en mera pessimistisk bild av gårdarnas lönsamhet än de jämförande uppgifterna ger. Med revisionen utvärderades tillförlitligheten för utgångsdata i den officiella beräkningen av jordbrukets lönsamhet och ändamålsenligheten för antagandena i beräkningen. Målsättningen var att skapa en uppfattning om det, hur väl beräkningen beskriver gårdarnas faktiska lönsamhet betraktad ur ett perspektiv på företagsnivå. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier