Mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuus

Mielenterveyspalvelujen rakenne on muuttunut mielenterveyslain mukaisesti avohoitopainotteisemmaksi, mutta muutos on tuonut mukanaan myös uusia ongelmia. Mielenterveyspalveluja koskeva säädöskokonaisuus on hyvä esimerkki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmän hallinnollisesta, organisatorisesta ja palvelujen pirstaleisuudesta. Tarkastuksessa selvitettiin ohjaavatko lainsäädäntö, erilaiset suositukset ja rahoitus mielenterveyspalveluiden järjestämistä tavoitteiden mukaisesti ja edistävätkö ne eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tarkastusaineisto koostui kunnissa mielenterveysasiakkaiden/-potilaiden kanssa käytännön hoitotyötä tekevien sekä valvontaviranomaisten haastatteluista.

Kategoriat