Kuvituskuva

Nuorten syrjäytymisen ehkäisy

Nuorten syrjäytymisen ehkäisytoimenpiteiden vaikuttavuutta ei ole juurikaan selvitetty. Taloudelliseen merkitykseen liittyvät tiedot ovat hajanaisia, eikä niiden perusteella voida luotettavasti arvioida nuorten syrjäytymistä ehkäisevän toiminnan kustannuksia kokonaisuudessaan. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävien hallinnonalojen välisten toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Kategoriat