Päästökauppa – Kioton joustomekanismit

Tarkastuksessa havaittiin, että hankintatoiminta on onnistunut tyydyttävästi mutta toimintaa on kuitenkin mahdollista edelleen tehostaa. Tarkastushavainnot hankintatoiminnasta tuovat esiin joitakin organisaatiorakenteen ongelmia. Näitä ovat olleet muun muassa henkilöstöresurssien epätasainen jakautuminen suhteessa työntarpeeseen, monimutkainen hankintapäätösprosessi Suomen kahdenvälisissä hankinnoissa ja päällekkäisyydet hankinnoista vastaavien ministeriöiden toiminnoissa. Myös toimeenpanon seurannassa havaittiin joitakin puutteita. Kioton joustomekanismien käyttöä koskevassa tarkastuksessa arvioitiin valtion mekanismihankintojen toimivuutta ja tuloksellisuutta.

Kategoriat