Utsläppshandel – Kyotos flexibla mekanismer

Vid revisionen observerades, att anskaffningsverksamheten har lyckats tillfredsställande men att det ändå är möjligt att ytterligare effektivera verksamheten. Revisionens observationer av anskaffningsverksamheten lyfter fram en del problem i organisationsstrukturen. Sådana har varit bland annat en ojämn fördelning av personalresurserna i förhållande till arbetsbehovet, en komplicerad beslutsprocess vid Finlands bilaterala förvärv och överlappningar i verksamheterna hos de ministerier som ansvarar för förvärven. Vid revisionen av användningen av Kyotos flexibla mekanismer utvärderades funktionsdugligheten för och resultaten av statens anskaffning av mekanismer. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier