Palvelukeskuksen hoitamien henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien sisäinen valvonta

Palvelukeskukseen siirrettyjen henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä ei ole hoidettu eikä järjestetty kaikilta osin asianmukaisesti. Myöskään keskeisten tietojärjestelmien sisäistä valvontaa ei ole kaikilta osin järjestetty asianmukaisesti. Järjestelmätarkastuksessa todettiin puutteita myös loogisessa suojauksessa, järjestelmädokumenteissa ja tietojen varmistusmenettelyissä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on tarkastanut Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen hoitamien henkilöstö- ja taloushallinnon prosessien ja niihin liittyvien tietojärjestelmien sisäistä valvontaa ja sen toimivuutta.

Tarkastuksessa selvitettiin, onko Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukseen siirrettyjen henkilöstö- ja taloushallinnon tehtävien hoitamisessa ja järjestämisessä toimittu lakien, määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Edelleen selvitettiin, onko asiakasvirastojen ja palvelukeskuksen henkilöstö- ja taloushallinnon toimintaprosessien ja tehtävien hoitamisessa käytettyjen keskeisten järjestelmien sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti ja onko tehtävien hoidossa käytettyjen järjestelmien tietoturvallisuus ja palvelukeskuksen yleiset tietoturvajärjestelyt järjestetty asianmukaisesti.

Palvelukeskukseen siirrettyjen henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä ei ole hoidettu eikä järjestetty kaikilta osin asianmukaisesti. Myöskään keskeisten tietojärjestelmien sisäistä valvontaa ei ole kaikilta osin järjestetty asianmukaisesti. Järjestelmätarkastuksessa todettiin puutteita myös loogisessa suojauksessa, järjestelmädokumenteissa ja tietojen varmistusmenettelyissä.

Kategoriat