Den interna övervakningen av processer inom personal- och ekonomiförvaltning som sköts av servicecentret

Revisorer: Sebastian Seemer, Raija Holopainen, Timo Kerttula, Sami Kummila, Juhani Räsänen

kategorier