Perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä

Perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmä ei muodosta yhtenäistä ja tietoisesti rakennettua kokonaisuutta. Uudistusten lopulliset vaikutukset ovat olleet vaikeasti ennakoitavissa. VTV tarkasti perusopetuksen ohjaus- ja rahoitusjärjestelmän kokonaisuutta. Rahoitusohjauksen lisäksi tarkastuksessa käsiteltiin perusopetuksen säädös- ja normiohjausta, sisältöohjausta sekä informaatio-ohjausta.

Kategoriat