Systemet för styrning och finansiering av den grundläggande utbildningen

Systemet för styrning och finansiering av den grundläggande utbildningen inte utgör en enhetlig och medvetet uppbyggd helhet. Reformernas slutliga effekter har varit svåra att förutse. Föremål för revision har varit systemet för styrning och finansiering av den grundläggande utbildningen i dess helhet. Förutom styrningen av finansieringen har vid revisionen behandlats författnings- och normstyrningen av den grundläggande utbildningen, innehållsstyrningen samt informationsstyrningen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier