Poliisin tietohallintokeskuksen alueellistaminen

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää Polisin tietohallintokeskuksen alueellistamisen toiminnalliset, taloudelliset ja henkilöstövaikutukset tietohallintokeskukselle sekä alueelliset vaikutukset Rovaniemen seudulle.

Kategoriat