Utlokaliseringen av polisens dataförvaltningscentral

Målsättningen för den av Statens revisionsverk utförda revisionen var att klargöra vilka verkningar utlokaliseringen av Polisens dataförvaltningscentral har haft på dataförvaltningscentralens verksamhet, ekonomi och personal samt vilka de regionala effekterna är i Rovaniemitrakten. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier