Politiikkaohjelmat ohjauskeinona - Terveyden edistämisen ohjelma

Ohjelmien toteutus on vielä kesken. Näyttää kuitenkin siltä, että ohjelmat eivät ole saaneet niille alun perin kaavailtua roolia valtioneuvoston strategista suunnittelua ja horisontaalista kehys- ja budjettivalmistelua integroivana instrumenttina. Tarkastuksessa selvitettiin, miten hyvin politiikkaohjelmien avulla kyetään kokoamaan hallinnonalarajat ylittäviä politiikkoja yhtenäiseksi kokonaisuudeksi ja tehostamaan hallitusohjelman toteutusta osana hallinnonalojen ohjausta.

Kategoriat