Politikprogrammen som styrningsmedel - Programmet för hälsofrämjande som exempel

Verkställandet av programmen är ännu på hälft. Det förefaller emellertid som att programmen inte har fått den för dem ursprungligen planerade rollen av instrument som integrerar statsrådets strategiska planering och den horisontella ram- och budgetberedningen. Med revisionen klarlades hur väl man med hjälp av politikprogrammen förmår sammanföra politikområden som överskrider gränserna mellan förvaltningsområdena till en sammanhängande helhet och effektivera förverkligandet av regeringsprogrammet som en del av styrningen av förvaltningsområdena. Centrala frågor var då, hur politikprogrammen förmår samordna de horisontella åtgärderna och tillföra ett mervärde i ministeriernas berednings- och styrningsförfaranden. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier