Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2019

Eduskuntapuolueiden piirijärjestöt noudattavat rahoitussäännöksiä pääosin hyvin. Pienpuolueiden ilmoituksissa on kuitenkin havaittu myös puutteita ja lainvastaisia menettelyjä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain sekä puoluerahoitusta että puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea. VTV tarkasti vuonna 2019 yhteensä 31 eduskuntapuolueen piirijärjestön sekä ns. pienpuolueen rahoitusta. Pienpuolueella tarkoitetaan puoluerekisteriin merkittyjä puolueita, joilla ei tarkastushetkellä ollut yhtään kansanedustajaa. Lisäksi VTV valvoi poliittiseen toimintaan myönnettyjä valtionavustuksia eli puoluetukea selvittämällä avustusten tilitys- ja sopimusmenettelyjä.

Puolueet noudattavat rahoitussäännöksiä yleensä hyvin. Tällä kertaa pienpuolueiden tarkastuksissa havaittiin kuitenkin lukuisia suorituksia, joista ei ollut tehty lain edellyttämiä ilmoituksia. Tällaisia olivat esimerkiksi huomattava testamenttilahjoitus sekä anteeksi annetusta lainasta syntynyt tuki. Lisäksi havaittiin tapauksia, joissa lain sallima tuen vuotuinen enimmäismäärä oli ylitetty. Kaikista toimistotiloista peritty vuokra ei myöskään ilmeisesti aina vastaa markkinahintaa.

Tarkastusten jälkeen puolueet ovat ilmoittaneet VTV:n ylläpitämään puoluerahoituksen ilmoitusrekisteriin useita tukisuorituksia. Tämä on parantanut puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä. VTV on selvyyden vuoksi myös suositellut, että puolueet ilmoittaisivat järjestelmään erilaiset mainosmaksut ja kansanedustajien suoritukset. Vuonna 2019 näitä ilmoituksia oli tehty aiempaa enemmän.

Valvottavien puoluerahoitusta ja kirjanpitoa käytiin läpi enimmillään vuosilta 2011–2019. Aiempien vuosien tavoin myös valvottavien yhteisöjen kirjanpidossa ja niiden auktorisoitujen tilintarkastajien työssä on edelleen parannettavaa.

Puoluerahoitustarkastukset jatkuvat syksyllä 2020, jolloin tarkastetaan jälleen kaikki eduskuntapuolueet. Eduskuntapuolueet on tarkastettu edellisen kerran vuonna 2018.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K42020vp