Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2020

Eduskuntapuolueet sekä niiden piirijärjestöt ja naisjärjestöt noudattavat rahoitussäännöksiä pääosin hyvin. Kaikista järjestöjen suorituksista ei ollut kuitenkaan tehty lain vaatimia ilmoituksia. Takautuvia ilmoituksia on tarkastusten jälkeen tehty huomattava määrä, mikä on parantanut puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain sekä puoluerahoitusta että puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea. Vuonna 2020 VTV tarkasti kaikkien eduskunnassa edustettuina olevien puolueiden sekä eräiden valtionavustusta saavien puolueiden piirijärjestöjen ja naisjärjestöjen puoluerahoituksen. Tarkastuksia tehtiin kaikkiaan 49. Lisäksi VTV valvoi poliittiseen toimintaan myönnettyjä valtionavustuksia eli niin sanottua puoluetukea selvittämällä avustusten sopimus- ja tilitysmenettelyjä.

Puolueet noudattavat rahoitussäännöksiä yleensä hyvin. Tällä kertaa erityisesti piirijärjestöjen ja naisjärjestöjen tarkastuksissa havaittiin kuitenkin lukuisia suorituksia, joista ei ollut tehty lain edellyttämiä ilmoituksia. Tällaisia olivat esimerkiksi monenlaiset vuoden 2019 eduskuntavaaleihin liittyvät suoritukset. Tarkastusten jälkeen puolueet ja järjestöt ovat ilmoittaneet rekisteriin useita tukisuorituksia jopa monen vuoden ajalta. Tämä on parantanut puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä.

Valvottavien puoluerahoitusta ja kirjanpitoa käytiin läpi enimmillään vuosien 2015–2020 ajalta. Aiempien vuosien tavoin myös valvottavien yhteisöjen kirjanpidossa ja niiden auktorisoitujen tilintarkastajien työssä on edelleen parannettavaa.

Puoluerahoitustarkastukset jatkuvat syksyllä 2021. Tarkastusväliä pyritään edelleen lyhentämään rahoitustietojen läpinäkyvyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi.

Valtioneuvosto on asettanut parlamentaarisen vaalityöryhmän toimikaudeksi 20.2.2020–31.5.2021. Parlamentaarisen työryhmän tarkoituksena on selvittää vaalilain, puoluelain ja vaalirahoituslain sekä tarvittaessa muuta poliittista toimintaa koskevan lainsäädännön kehittämistarpeet ja tehdä tarpeelliset muutosehdotukset.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:NBN: VTV-K22021vp