Puoluerahoitusvalvonnan kertomus 2022

Puolueet, niiden piiri- ja naisjärjestöt sekä lähiyhteisöt noudattavat rahoitussäännöksiä kohtalaisen hyvin. Kaikista järjestöjen saamista tukisuorituksista ei ollut kuitenkaan tehty lain vaatimia ilmoituksia. Takautuvia ilmoituksia on tehty tarkastusten aikana, mikä on parantanut puoluerahoituksen läpinäkyvyyttä.

Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkastaa vuosittain sekä puoluerahoitusta että puolueiden valtionavustusta eli puoluetukea. Vuonna 2022 Valtiontalouden tarkastusvirasto tarkasti puolueiden, niiden piiri- ja naisjärjestöjen sekä lähiyhteisöjen puoluerahoitusta. Tarkastuksia tehtiin kaikkiaan 56. Lisäksi VTV valvoi puoluetukea selvittämällä avustusten sopimus- ja tilitysmenettelyjä.

Puolueet, niiden piiri- ja naisjärjestöt ja lähiyhteisöt noudattavat rahoitussäännöksiä yleensä hyvin. Vuodelta 2022 tukisuorituksia ilmoitettiin yhteensä noin 4 miljoonaa euroa. Valvottavat voivat tehdä ajantasaisia ilmoituksia myös edellisinä vuosina saamastaan tuesta, ja vuoden 2022 tarkastusten aikana tehtiin yli 150 000 euroa lisäyksiä ajantasaisiin ilmoituksiin.

Kertomuksessa todetaan, että valvottavien yhteisöjen kirjanpito on hoidettu pääsääntöisesti asianmukaisesti.

Puoluerahoitustarkastukset jatkuvat syksyllä 2023. Tarkastusväliä lyhennetään edelleen rahoitustietojen läpinäkyvyyden ja ajantasaisuuden parantamiseksi.

Kategoriat