Berättelse om tillsynen över partifinansieringen 2022

Partierna, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt partinära sammanslutningar följer finansieringsbestämmelserna rätt väl. De redovisningar som lagen kräver hade dock inte gjorts för alla de bidrag som organisationerna mottagit. Det har gjorts ett stort antal retroaktiva redovisningar under granskningarna, vilket har gjort partifinansieringen mer transparent.

Statens revisionsverk granskar årligen både partifinansieringen och statsunderstödet till partierna, dvs. partistödet. År 2022 granskade Statens revisionsverk partifinansieringen för partierna, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt partinära sammanslutningar. Det totala antalet granskningar uppgick således till 56. Dessutom övervakade Statens revisionsverk partistödet genom att utreda avtals- och redovisningsförfarandena för understöden.

Partierna, deras distrikts- och kvinnoorganisationer samt partinära sammanslutningar iakttar vanligen finansieringsbestämmelserna väl. År 2022 uppgick de redovisade bidragsprestationerna till sammanlagt omkring 4 miljoner euro. Tillsynsobjekten kan göra aktuella redovisningar även om stöd från tidigare år, och under granskningarna 2022 kompletterades de aktuella redovisningarna med över 150 000 euro.

I berättelsen konstateras att tillsynsobjektens bokföring i regel har skötts på behörigt sätt.

Granskningarna av partifinansieringen fortsätter hösten 2023. Granskningsintervallet förkortas ytterligare för att göra finansieringsuppgifterna mer transparenta och aktuella.

kategorier