Rataväylien kunnossapito

Tarkastuksen pääkysymys kohdistui siihen, millaiset edellytykset rataväylien kunnossapidon ohjauksen tietoperusta antaa tulokselliselle toiminnalle. Tarkastuksessa pyrittiin selvittämään, miten hyvin rataomaisuuden kunnon ja arvon sekä rataverkon palvelutason säilymistavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu.

Kategoriat