Underhållet av bannätet

Huvudfrågan vid revisionen inriktades på hurudana förutsättningar faktabasen för styrningen av underhållet av bannätet ger för en resultatrik verksamhet. Vid revisionen har man i anknytning till detta gått in för att klargöra, hur väl det har lyckats att uppnå de målsättningar som gäller bevarandet av banegendomens skick och värde samt bannätets servicenivå.

kategorier