Säädöshankkeiden valtiontaloudellisten vaikutusten arviointi

Tarkastuksessa havaittiin kehysmenettelyn luovan ministeriöille ennakoivuutta. Kehysmenettelyn ja lainsäädännön valmistelun suhde ei kuitenkaan ole avoin, eikä toteudu kaikilta osin hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Tarkastus kohdistui lainsäädännön ja kehysmenettelyn valitontaloudellisten vaikutusten arvionnin suhteeseen.

Kategoriat