Bedömningen av de statsfinansiella verkningarna av författningsprojekt

Vid revisionen observerades, att ramförfarandet ger ministerierna en möjlighet till förutseende. Vid revisionen observerades emellertid att förhållandet mellan ramförfarandet och lagberedningen inte är öppet, och inte till alla delar förverkligas i enlighet med principerna för god förvaltning. Huvudfrågan vid revisionen var, om förhållandet mellan lagstiftningen och bedömningen av ramförfarandets statsfinansiella verkningar är öppet och harmonierar med principerna för god förvaltning. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier