Sähköisen arkistoinnin edistäminen

Sähköinen arkistointi ei ole useista kehittämistoimista huolimatta vieläkään päässyt kunnolla vauhtiin. Kun otetaan huomioon, että valtaosa valtionhallinnon asiakirjoista on ollut digitaalisessa muodossa jo neljännesvuosisadan, on tilannetta pidettävä huolestuttavana. Tarkastus kohdistui siihen, onko hallinto toiminut tuloksellisesti arkistoinnin sähköistämisessä.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-272-5