Främjande av digital arkivering

Den digitala arkiveringen av det dokumentära informationsmaterial som producerats inom förvaltningen ännu inte kommit i gång med full kraft, trots flera utvecklingsåtgärder. Om man tänker på att största delen av statsförvaltningens dokument har varit i digital form redan i 25 år, är situationen oroväckande. Revisionen inriktades på om förvaltningen har fungerat på ett resultatgivande sätt när det gäller att digitalisera arkiveringen. Detta dokument innehåller en sammanfattning av de viktigaste resultaten av revisionen. Hela revisionsberättelsen finns endast på finska.

kategorier