Sairaanhoitovakuutus

Tarkastuksessa havaittiin, että korvausjärjestelmään liittyy monia sellaisia piirteitä, jotka heikentävät kansalaisten yhdenmukaisia mahdollisuuksia täydentää julkisia terveyspalveluja sairausvakuutuksella. Tarkastuksessa selvitettiin sitä, edistävätkö sairaanhoitovakuutuksen korvaukset yksityislääkärien ja yksityishammaslääkärien palkkioista väestön yhdenmukaista mahdollisuutta täydentää julkisia terveyspalveluja kohtuullisin kustannuksin. Lisäksi tarkasteltiin sitä, miten korvaukset kohdistuvat eri väestöryhmiin ja minkälaisia seurauksia korvaustasojen nostoilla on ollut.

Kategoriat