Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaation rahoitus ja ohjaus

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiossa tarvitaan yhtenäinen tavoitetila, jota kohti eri tilanteessa olevia hyvinvointialueita ohjataan. Sosiaali- ja terveysministeriö on jo aloittanut strategiatyön ja siihen tulee panostaa. Sosiaali- ja terveysministeriön tulee myös kannustaa alueita yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-muutostöissä ja digitalisaation kehittämisessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämisvastuu siirtyi vuoden 2023 alusta kunnilta ja kuntayhtymiltä hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Hyvinvointialueiden perustaminen ja järjestämisvastuun siirto merkitsivät laajoja muutoksia ICT-infrastruktuuriin sekä tietojärjestelmiin. Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT:n ja digitalisaation muutos- ja kehittämistyöt jatkuvat tulevina vuosina.

Tarkastuksessa selvitettiin sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-muutoksen ja digitalisaation rahoituskokonaisuuden tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi selvitettiin muutosvaiheen ohjauksen toimivuutta ja ICT:n tulevan ohjausmallin selkeyttä. Tarkastuksessa arvioitiin myös sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisten digitaalisten palvelujen kehittymistä ja niiden vastaavuutta hyvinvointialueiden tarpeisiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon ICT-muutokseen ja digitalisaation kehittämiseen jaettiin vuosien 2021–2022 aikana valtionavustusta kolmelta eri talousarviomomentilta satoja miljoonia euroja. Valtionavustuskokonaisuus rakennettiin vaiheittain, ja se muotoutui osin reagointina tarkentuvaan tietoon hyvinvointialueiden muutostarpeista ja niiden kustannuksista. Tarkastuksen perusteella eri valtionavustushakuihin perustuva hanketyyppinen rahoitusmalli ei tukenut alueita parhaimmalla mahdollisella tavalla pitkäjänteisen ICT-muutoksen läpiviemisessä ja digitalisaation kehittämisessä. Jatkossa on tärkeää, että sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö kehittävät sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota sekä kansallisia digitaalisia palveluja suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Useimmat hyvinvointialueet kokivat, että muutosvaiheen ohjauksessa ei huomioitu tarpeeksi alueiden ICT:n erilaisia lähtötilanteita ja tarpeita. Alueilla on vaihtelevia toiveita sosiaali- ja terveydenhuollon ICT:n ja digitalisaation tulevaan ohjaukseen. Yleisesti alueet katsovat, että sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiossa tarvitaan yhtenäinen tavoitetila. Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti sote-tiedonhallinnan ja digitalisaation strategiatyön tarkastuksen aikana. Ministeriön tulee tarkastuksen perusteella terävöittää ICT:n ja digitalisaation ohjausta huomioiden samalla alueiden erityispiirteet sekä ohjata alueita tekemään yhteistyötä ICT-muutoksessa ja digitalisaation kehittämisessä.

Kanta-palveluilla on merkittävä rooli sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisinä tietojärjestelmäpalveluina, mutta niiden kehitys ei ole kuitenkaan täysin edennyt asiakastietolain tarkoitusta vastaavasti. DigiFinland Oy kehittää kansallisia digitaalisia palveluratkaisuja hyvinvointialueille ja alueiden suhtautuminen palveluihin vaihtelee. Tarkastuksen perusteella alueet näkevät yhteisissä digitaalisissa palveluissa potentiaalia, mutta niiden tulee vastata alueiden erilaisia tarpeita. Lisäksi yhteisten palvelujen kehittämis- ja rahoitusmallien tulee olla kestävällä pohjalla.

Kategoriat

URN-tunniste

URN:ISBN:978-952-499-538-2